Kearney (308) 236-2134 | Lexington (308) 324-3224    sheenchiropractic@gmail.com